top of page

רואים רחוק בפייסבוק

  • Facebook Social Icon

קול קורא 2021

לקראת צו ראשון

תכנית רואים רחוק

 

תכנית רואים רחוק היא תכנית חדשנית המכשירה ומלווה בוגרים על הספקטרום האוטיסטי בצה"ל ובשוק האזרחי, במקצועות נדרשים, בהם מאפייני הספקטרום מהווים יתרון.
 

משתתפי התכנית עוברים קורס הכשרה של כ-3 חודשים במסגרת אזרחית שמלמד אותם את המקצוע, ומקנה להם את כישורי העבודה הנדרשים. בהמשך, המשתתפים מגיעים ליחידה לתקופת התנסות של 3-4 חודשים במתכונת אזרחית, על מנת שיוכלו להתנסות במסגרת העבודה, טרם גיוסם לצה"ל כמתנדבים.

 

לאחר סיום תקופת ההתנסות, יכולים המשתתפים להתגייס לצה"ל כמתנדבים (בכפוף לאישור צה"ל). באופן זה הבוגרים יכולים לתרום מכישוריהם המיוחדים לצרכי צה"ל, ולצבור ניסיון מקצועי. בהמשך, לאחר שישתחררו מצה"ל יוכלו להמשיך ולעסוק במקצוע שרכשו, או להתפתח לתחומים מדעיים ואקדמיים נושקים ואחרים.

 

התכנית הוקמה בשנת 2013 והיא מופעלת במשותף ע"י מעבר לאופק (חל"צ) והקריה האקדמית אונו. קורס ההכשרה הראשון, שנפתח במסגרת התכנית הוא קורס פענוח תצלומי אויר ולוויין, מאחר שלאוכלוסייה על הספקטרום האוטיסטי יש יתרון בתחום הוויזואלי, ובנוסף יש לרבים מהם את הסבלנות ויכולת הירידה לפרטים הנדרשת לתפקיד זה. בהמשך התרחבה התכנית והיא מכשירה למקצועות נוספים לצרכי צה"ל והשוק האזרחי.

 

במסגרת התכנית וקורסי ההכשרה עוסקים בהקניית כישורים ומיומנויות חיים וכן במשמעות האישית והקבוצתית של השתייכות לספקטרום האוטיסטי, ולהשלכותיה. במהלך תקופת ההתנסות ולאורך כל השירות הצבאי מלווה צוות מקצועי של "רואים רחוק" את חיילי התכנית, המפקדים והעמיתים ביחידות.

bottom of page