top of page

רואים רחוק בפייסבוק

  • Facebook Social Icon

קול קורא 2019

לקראת צו ראשון

אוכלוסיית היעד

מאפיינים אלו מהווים קריטריונים בסיסיים להגשת מועמדות לתכנית.

בנוסף, ישנן דרישות ייחודיות לקורסים במקצועות השונים.

  • גיל 18-25.

  • מאובחנים על הספקטרום האוטיסטי (לרבות PDD ואספרגר).

  • פטורים משירות צבאי  (נדרש לקורסים המכשירים להתנדבות לצה"ל)

  • יכולת תקשורתית ושפתית.

  • יכולת קריאה/כתיבה בעברית.

  • עצמאיים בהתנהלות בסביבה (המשתתפים יתנהלו באופן עצמאי ללא לווי).

  • מודעות לזמן ויכולת עמידה סבירה בלו"ז.

bottom of page