top of page

לטובת המשך פעילותינו להכשרת, ליווי, וקידום צעירים על הרצף האוטיסטי בשירותם הצבאי ובהמשך חייהם, אנו זקוקים לשותפים לדרך שיסייעו לנו במימון הפעילות.

* תכנית רואים רחוק פועלת במסגרת ׳מעבר לאופק - שילוב מנצח של הספקטרום האוטיסטי בע״מ חברה לתועלת הציבור׳, לה אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. בהתאם לכך, התרומות למוסד יקנו לתורם זיכוי מהמס שהוא חייב בו לפי האמור בסעיף זה.

נשמח לעזרתכם בתרומה!

תרומה מאובטחת באתר

לתרומה מאובטחת באתר: לחצ/י כאן

העברה בנקאית

בנק לאומי | סניף 673 |
חשבון 206400/83
ע״ש ׳מעבר לאופק - שילוב מנצח של הספקטרום האוטיסטי בע״מ חבר לתועלת הציבור׳

בטלפון

מנהלת אדמיניסטרטיבית:

03-7685137

bottom of page